Affaldssortering

 

 

Alle Lejere skal fremover sortere affaldet i fem typer:

  • Madaffald, der vil blive brugt til produktion af biogas.
  • Restaffald til forbrænding.
  • Papir til genanvendelse.
  • Metal, glas og hård plast til genanvendelse.
 • Batterier til behandling og genvinding. Batterierne lægges i en klar pose ovenpå låget af affaldsbeholderen med restaffald.

 

 

 • Lejeren skal selv sørge for at indkøbe og installere de sorteringsspande, som de ønsker i deres lejemål. Affaldet skal altid opbevares forsvarlig og uden gene for andre beboere.

 

 • Affaldsbeholdere med madaffald og restaffald bliver tømt hver 2. uge, mens beholdere med affald til genanvendelse bliver tømt hver 4. uge.