Fraflytning

Opsigelse og fraflytning af lejemålet

Når lejer ønsker lejemålet opsagt, skal der afleveres en skriftlig opsigelse på vort kontor, man kan benytte formularen på denne hjemmeside under kontakt. Denne skal altid være os i hænde inden den 1. eller senest med morgenposten den 1. i måneden.

Der er løbende måned + 3 måneders opsigelse på lejligheder, og løbende måned + 2 måneder på værelser.

Lejer skal være fraflyttet lejemålet senest 14 dage før lejemålets ophører. Lejer kontakter udlejer for aftale om flyttesyn, når lejemålet er tomt.

Ønskes lejemålet udlejet hurtigt efter opsigelse, skal vi gøre opmærksom på, at hastig genudlejning kan medføre en omkostning, som vil blive fratrukket ved endelig afregning af lejemålet.

Ved fraflytning betaler lejer gebyr for aflæsning af varmemålere, såfremt flytningen ikke sker samtidig med den årlige aflæsning af målerne.

Ved aflevering af lejligheden forholdes således:

-Det lejede skal afleveres i rengjort stand, dvs. gulve, skabe, skuffer, hårde hvidevarer, kummer, vaske, badekar, kælderrum, altan, vinduer, fliser og andet skal være grundigt rengjort.

-Eventuelle klistermærker skal være fjernet fra fliser og døre.

-Rullegardiner, persienner samt gardiner og beslag til samme nedtages.

-Udgifter i forbindelse med efterladte effekter betales af fraflytter.

-Vær opmærksom på- Forkert udspartling af borehuller kan medføre afdampning af rutex-tapet.

Selve istandsættelsen af lejemålet må ikke udføres af lejer selv. Denne opgave skal udføres af udlejer. Indgås der særlige aftaler, skal denne skriftligt fremgå af lejekontrakten.

Aflæsning af el

Udlejer kontakter el-værket og oplyser om flytning. El-værket foretager herefter aflæsning af el-måler.

Herefter går der ca. 1 måned inden du modtager en forbrugsafregning for dit tidligere lejemål.

Aflæsning af varme

Ved fraflytning sørger udlejer for af der bliver aflæst varmemålere, gældende fra fraflytningsdatoen.