Indflytning

Indflytning i lejemålet

Før indflytning, er lejemålet istandsat, malet og rengjort. Lejemålet overtages senest kl. 12.00 på overtagelsesdagen.

Efter indflytning har lejer 14 dage til, at lave en skriftlig liste, over fejl og mangler ved lejemålet. Du kan benytte formularen på vor hjemmeside under "kontakt" . Vor service-afdeling ordner eventuelle problemer, efter aftale med lejer. Er der tale om mindre mangler eller kosmetiske fejl, gemmer vi listen ved lejekontrakten, så lejer ved fraflytning ikke bliver gjort ansvarlig for disse mangler.

Det er ikke tilladt selv at istandsætte før indflytning, eller ved udflytning. Denne opgave er udlejers, og udgifter til materialer og arbejdsløn, vil blive trukket fra depositum ved udflytning. Se mere om dette under ”Udflytning”.

Aflæsning af el

Når du flytter ind i en af vores lejligheder, aflæser udlejer lejemålets el-måler, kontakter el-værket og melder flytning til den aftalte indflytningsdato.

Det er altid en god idé at du også selv aflæser din el-måler, og jævnligt kontrollere dit el-fobrug.

Aflæsning af varme

Ved indflytning sørger udlejer for af der bliver aflæst varmemålere, gældende fra indflytningsdatoen.