Samtykkeerklæring

vedr. indsamling af personnumre

 

Du ønsker at leje et lejemål ved KVN Din Bolig ApS. I den forbindelse videregiver du dit personnummer. KVN Din Bolig ApS ønsker hermed dit samtykke til, at KVN Din Bolig ApS kan indsamle og opbevare dit personnummer. Personnummeret vil blive slettet senest 5 år efter udgangen af det regnskabsår, hvor lejeforholdet ophørte. Formålet med registreringen af dit personnummer er at gøre det muligt at administrere lejeforholdet og sikre en entydig identifikation af dig. Personnummeret kan desuden blive brugt til at finde oplysninger om din kreditværdighed i RKI og finde frem til din adresse, såfremt du ikke oplyser denne ved en evt. fraflytning af lejemålet.

Personnummeret vil blive opbevaret på sikker og betryggende vis.

Det er frivilligt at meddele dette samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage igen uden nogen begrundelse. Såfremt du ikke giver dit samtykke, eller du trækker dit samtykke tilbage, vil det ikke få nogen negative konsekvenser.

KVN Din Bolig ApS er dataansvarlig for denne behandling.

Såfremt samtykket ikke gives, vil personnummeret ikke blive registreret.